Inspiracje

Udost?pniamy Państwu opracowania powsta?e na podstawie wiedzy i studiów przypadków – s? to cenne inspiracje p?yn?ce z do?wiadczenia zawodowego wspó?pracuj?cych z nami wybitnych Prelegentów. Celem ?INSPIRACJI Z WYDARZE?” jest krzewienie wiedzy czerpanej od najwy?szej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich do?wiadczeń i wiedzy.

Tytu? Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenie
B??DY POPE?NIANE PRZY WDRA?ANIU SYSTEMóW ON-LINE NADZORU STANU TECHNICZNEGO
Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
XII FORUM S?U?B UTRZYMANIA RUCHU, pa?dziernik 2018
SYSTEM ZARZ?DZANIA I ROZWOJU DOSTAWCóW w Nidec Motors&Actuators
Marlena Korytnicka
Jako??
QUALITY TOUR, wrzesień 2017
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMóW EKSPLOATACJI MASZYN: PRZEMYS? 4.0 – wp?yw nowych technologii na strategie eksploatacji maszyn
Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
XI FORUM S?U?B UTRZYMANIA RUCHU, pa?dziernik 2017
LEAN, SIX SIGMA, IDEAlista i inne skomplikowane poj?cia
Dominik Kania
Jako??
QUALITY TOUR, wrzesień 2017
WIELOWYMIAROWY RISK MANAGEMENT na przyk?adzie Farm Frites S.A.
Malwina Piotrowska
Jako??
FORUM MANAGERóW JAKO?CI bran?y FMCG, kwiecień 2017
FACILITY MANAGEMENT W FABRYKACH WY??CZNIE Z DO?WIADCZONYMI GRACZAMI
Rozmowa z Miros?awem Gadomskim
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAK?ADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
BADANIA TERMOWIZYJNE
Sodexo Polska
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAK?ADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
WYMAGANIA ZDROWOTNE DLA MATERIA?óW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ?YWNO?CI? – WYMAGANE DOKUMENTY, BADANIA MIGRACJI, ZAGRO?ENIA ZWI?ZANE ZE STOSOWANIEM OPAKOWA? Z RECYKLINGU
Marzena Pawlicka
Jako??
FORUM MANAGERóW JAKO?CI bran?y FMCG, czerwiec 2016
DYREKTYWY EUROPEJSKIE – ICH WP?YW NA FUNKCJONOWANIE DZIA?U JAKO?CI
Kamil Krzych
Jako??
FORUM JAKO?? W PRZEMY?LE, marzec 2016
ANALIZA I OCENA RYZYKA JAKO WSPARCIE DLA PROCESU ZARZ?DZANIA WEWN?TRZNYMI MODYFIKACJAMI MASZYN W KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
Kamil Silski
BHP - ?rodowisko - Odpady
Bezpieczeństwo w produkcji i utrzymaniu ruchu, grudzień 2015

Strony

Nasi partnerzy:

优优彩票 美姑县| 庄浪县| 宿迁市| 武陟县| 方城县| 淳安县| 乌恰县| 麦盖提县| 林口县| 平阳县| 山东| 鹤山市| 贵定县| 南丰县| 龙胜| 苍梧县| 晋中市| 新野县| 泽普县| 额尔古纳市| 定西市| 定边县| 博客| 浪卡子县| 关岭| 肥乡县| 绿春县| 临泉县| 土默特左旗| 康马县| 泗阳县| 西峡县| 安福县| 宣恩县| 铁岭县| 安多县| 高密市| 上思县| 林周县| 开鲁县| 菏泽市|