Jako??

Jako??

Misj? MOVIDA Sp. z o.o. Sp. k.?jest ?wiadczenie us?ug najwy?szej jako?ci, których celem jest umo?liwienie klientom i?partnerom najlepszej realizacji ich zamierzeń, a firmie zapewnienie stabilnego rozwoju.

Cel - Dostarczanie WIEDZY ZE ?RóDE?, wiedzy najwy?szej jako?ci, wiedzy, bez której osi?gni?cie sukcesu jest praktycznie niemo?liwe. Z przyjemno?ci? pragniemy poinformowa?, i? w lutym 2011 roku MOVIDA Conferences ?wdro?y?a System Zarz?dzania Jako?ci? zgodny z norm? ISO 9001:2008.

POLITYKA JAKO?CI

MOVIDA Conferences jest liderem na rynku autorskich konferencji i seminariów na?tematy gospodarcze. Naszym nadrz?dnym celem jest d??enie do rozwoju naszej firmy tak, aby?sprosta? wymaganiom klientów. Pragniemy rozszerza? wachlarz naszych us?ug i dociera? z ofert? do klientów z kolejnych sektorów gospodarki.

Chcemy dzia?a? w atmosferze wzajemnego poszanowania, przedstawia? ofert? na?wysokim poziomie gwarantuj?c aktualn? i starannie wyselekcjonowan? wiedz? przedstawion? przez najlepszych prelegentów zapewniaj?cych jej najwy?szy poziom zarówno pod wzgl?dem merytorycznym jak i metod jej przekazu, przeprowadzaj?c nasze eventy w komfortowych warunkach.

Bardzo istotnym elementem polityki jako?ci jest wdro?ony KODEKS POST?POWANIA ETYCZNEGO.

Jako firma b?d?ca liderem w organizacji konferencji z zakresu zarz?dzania ryzykiem nadu?y? i whistleblowingu chcemy by? postrzegani jako przedsi?biorstwo promuj?ce zachowania etyczne.

Wybrane aspekty Kodeksu Post?powania Etycznego znajduj? si? w za??czniku.

Nasi partnerzy:

优优彩票 和田市| 改则县| 鱼台县| 昂仁县| 石河子市| 武定县| 浦北县| 平舆县| 龙江县| 高台县| 新泰市| 阳西县| 五家渠市| 乌兰察布市| 浏阳市| 聂荣县| 沁源县| 乌兰察布市| 开封县| 腾冲县| 兴隆县| 霍邱县| 宜城市| 门头沟区| 南宫市| 瑞安市| 大连市| 论坛| 聂拉木县| 泉州市| 天气| 崇阳县| 镶黄旗| 永胜县| 泉州市| 利川市| 古蔺县| 天祝| 永靖县| 策勒县| 增城市|